Hand exoskeleton

As part of the project, we carry out R&D works leading to the creation of a mechanical rehabilitation robot, the so-called “Exo-hand”, which will support the process of rehabilitation of people with paresis, and other special needs related to the lack of mobility in the area of ​​the hand. An important area of ​​activity is the creation of specialized, dedicated software that will adjust the strength and type of work to the current needs and rehabilitation program of the patient. Thanks to machine learning, along with the progress in rehabilitation, the robot will adapt to the existing situation. The target group for this solution are people with problems of all grips, including: hook, cylindrical, pincer, three-point, bilateral and ambidextrous, four-point, as well as people with problems related to normal hand reflexes. This solution will not be limited by the age or gender of the user. We implement this project as a leader in partnership with the University of Casimir the Great in Bydgoszcz, and the Foundation for Active Rehabilitation.

Project news

 

Rozstrzygnięcia:

Ogłoszenie wyników postępowania:

W wyniku zapytania ofertowego nr 3/2021 dotyczącego zatrudnienia na umowę zlecenie na stanowisko pracy: Specjalista ds. IT (BR ds. Al) na potrzeby Projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji” nie został wybrany wykonawca. Szczegóły w załączniku.

Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr 3/2021r.

Data publikacji: 12.10.2021

Ogłoszenie wyników postępowania:

W wyniku zapytania ofertowego nr 2/2021 dotyczącego zatrudnienia na umowę zlecenie na stanowisko pracy: Specjalista ds. IT (BR ds. Al) na potrzeby Projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji” nie został wybrany wykonawca. Szczegóły w załączniku.

 

Rozstrzygnięcie do zapytania ofertowego nr 2/2021r.

Data publikacji: 12.10.2021r.

Ogłoszenie wyników postępowania:

W wyniku zapytania ofertowego nr 1/2021 dotyczącego zatrudnienia na umowę zlecenie na stanowisko pracy: Specjalista ds. IT (BR ds. Al) na potrzeby Projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji” został wybrany wykonawca. Szczegóły w załączniku.

 

Rozstrzygnięcie do zapytania nr 1/2021

Data publikacji: 12.10.2021r.

Ogłoszenie wyników postępowania:

W wyniku zapytania ofertowego na wynajem stanowiska do montażu SMT wraz z osprzętem lutowniczym wykorzystywanego do prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji” został wybrany wykonawca. Szczegóły w załączniku.

Data publikacji: 04.10.2021

Rozstrzygnięcie

Zapytania ofertowe:

26. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 24.05.2023

25. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 24.05.2023

24. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 24.05.2023

23. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 17.05.2023

22. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 21.03.2023

21.  Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup mieszalnego z wodą chłodziwa do obróbki metali w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 02.02.2023

20. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup narzędzi w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”. Szczegóły w załącznikach.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 19.12.2022

19. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów (filtrów do odkurzacza) w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 08.12.2022

18. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów (filamentu) do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 28.11.2022

17. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów do prowadzenia prac badawczych w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 23.11.2022

16. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup elektromiografu jako elementu do stanowisk badawczych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 26.10.2022

15. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup licencji oprogramowania  typu CAD w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 08.09.2022

14. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę materiałów (prętów z aluminium)  w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 02.09.2022

13. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę stanowisk badawczych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 26.08.2022

12. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup sprzętu elektronicznego (stacji roboczej, tabletów wraz z akcesoriami) do prowadzenia zaawansowanych prac projektowych i analitycznych w ramach projektu pn. “Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 24.08.2022

11. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup materiałów (prętów z tytanu) do prowadzenia zaawansowanych prac projektowych i analitycznych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 22.08.2022

10. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na zakup licencji oprogramowania do projektowania układów elektronicznych oraz płytek PCB do prowadzenia zaawansowanych prac projektowych i analitycznych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

W związku z otrzymanymi pytaniami do postępowania ofertowego termin na składanie ofert został wydłużony do 30.08.2022. Szczegóły w pliku “pytania i odpowiedzi”.

Pytania i odpowiedzi

Aktualna wersja zapytania z dnia 25.08.2022: Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Data publikacji: 18.08.2022

9. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę stacji roboczej, która zostanie wykorzystana do prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Data publikacji: 14.07.2022

 

8. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę elektrycznego fotela kosmetycznego, który zostanie wykorzystany do prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Data publikacji: 09.08.2022

7. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę dwóch przenośnych komputerów (laptopów) wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Data publikacji: 07.02.2022r.

6. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na dostawę skanerów 3D wykorzystywanych do prac badawczo-rozwojowych  w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

 

5. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zatrudnienia na umowę cywilno-prawną na stanowisko: Asystent B + R – Fizjoterapeuta na potrzeby Projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Data publikacji: 07.10.2021r.

 

4. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zatrudnienia na umowę zlecenie na stanowisko: Specjalista ds. IT (BR ds. Al) na potrzeby Projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Data publikacji: 27.09.2021

3. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zatrudnienia na umowę zlecenie na stanowisko: Specjalista ds. IT (BR ds. Al) na potrzeby Projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Data publikacji: 27.09.2021

2. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zatrudnienia na umowę zlecenie na stanowisko: Specjalista ds. IT (BR ds. Al) na potrzeby Projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Data publikacji: 27.09.2021

 

1. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym na wynajem stanowiska do montażu SMT wraz z osprzętem lutowniczym wykorzystywanego do prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu pn. „Opracowanie funkcjonalnego egzoszkieletu ręki do aktywnego treningu i rehabilitacji”.

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Data publikacji: 23.09.2021